Rà soát công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện của EVN

Ngày 28/8, tại Hà Nội, các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Tài Anh và Phạm Hồng Phương đồng chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện năm 2020.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với các Tổng công Phát điện 1, 2, 3 và Ban QLDA Điện 1, 2, 3 thuộc Tập đoàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Viết Kim – Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN cho biết, ước giá trị khối lượng đầu tư 7 tháng đầu năm 2020 toàn Tập đoàn đạt 41.880 tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch. Giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 37.117 tỷ đồng, bằng 39,8% kế hoạch. 

Dự kiến, EVN sẽ khởi công các dự án nhà máy thuỷ điện Hòa Bình mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch I vào cuối năm 2020. Hiện 2 dự án này đang được Ban QLDA Điện 1 và Ban QLDA Điện 2 gấp rút triển khai các thủ tục trong công tác đầu tư và thu xếp vốn để đáp ứng được tiến độ được giao.

Thực tế, do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan, tiến độ triển khai đầu tư một số công trình nguồn điện quan trọng bị ảnh hưởng. Trong đó, do cần huy động một số lượng lớn tiền vay từ các ngân hàng trong nước để đầu tư, nhưng các thủ tục phức tạp, kéo dài. Đối với huy động vốn vay nước ngoài, do giới hạn của trần nợ công, nên EVN sẽ phải thực hiện theo phương thức tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ cho bên cho vay nước ngoài.

Cùng với đó, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án bị vướng mắc liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường. Việc cấp giấy phép môi trường đang được thực hiện độc lập theo từng loại hình như: xả nước thải, xả khí thải, chất thải rắn, giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường,..., nhưng các nội dung này có nhiều chồng chéo, gây khó khăn cho chủ dự án trong quá trình thực hiện chương trình quan trắc, giám sát…

Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra thực địa dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng ngày 24/9/2019

Do ảnh hưởng của COVID-19, mục tiêu của EVN trong năm 2020 là phấn đấu đạt 88% kế hoạch đầu tư xây dựng đã đề ra đầu năm, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 và Quy hoạch điện VIII, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết.

Các Phó Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị các Ban QLDA cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc theo dõi dự án, theo dõi tiến độ công trường. Yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa cho công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, đảm bảo quyết toán các dự án đã đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ Tập đoàn giao. 

Hiện nay, EVN cũng đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư cho 12 dự án nguồn điện với công suất 11.020MW và Dự án điện mặt trời Phước Thái 2 (100MW), Phước Thái 3 (50MW).