Rà soát công tác đảm bảo an toàn thông tin trong EVN

Vừa qua, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác đảm bảo an toàn thông tin 6 tháng đầu năm 2022 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN đã báo cáo tổng hợp tình hình bảo đảm an toàn thông tin 6 tháng đầu năm 2022 trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Qua thực tế tình hình và ý kiến đóng góp của các đơn vị, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chỉ đạo các đơn vị cần thực hiện công tác đảm bảo ATTT nghiêm túc, thường xuyên, liên tục; tăng cường đào tạo nhận thức cho người sử dụng; tập trung xây dựng, đào tạo những chuyên gia nòng cốt cho bộ phận ATTT, có chính sách đãi ngộ chuyên gia phù hợp.

Trong công tác thực thi quy trình, chính sách, cần tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ; thực hiện nghiêm túc và quán triệt toàn bộ các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc phân tích, rút kinh nghiệm sau mỗi sự cố xảy ra; xây dựng tài liệu các tình huống ứng cứu xử lý sự cố thường gặp…

EVN đã tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tháng 8 năm 2022

Trong công tác quản lý kỹ thuật và công nghệ, lãnh đạo EVN yêu cầu cần tập trung hoàn thiện công tác giám sát an toàn thông tin tại đơn vị, sẵn sàng kết nối với SOC (trung tâm điều hành ATTT) của tập đoàn; đảm bảo công tác diễn tập ATTT theo đúng các yêu cầu; chủ động nghiên cứu triển khai các giải pháp mới trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Các đơn vị cần tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông như Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.


  • 15/09/2022 03:41
  • PV
  • 6208