Quyết liệt đẩy nhanh các dự án của EVN trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Đó là chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia của Tập đoàn, chiều 6/1, tại Hà Nội.

Ông Dương Quang Thành khẳng định, trong năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đầu tư, xây dựng nhưng EVN và các đơn vị thành viên đã nỗ lực, vượt qua thách thức, hoàn thành một số dự án đúng tiến độ.

Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam họp kiểm điểm tiến độ các dự án.

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc EVN đang triển khai 65 dựa án nguồn điện và cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực, các dự án lưới điện 500/220kV. Trong đó, nhiều dự án đã và đang bám sát tiến độ theo yêu cầu như: Nhiệt điện Dung quất I, III; Nhiệt điện Quảng Trạch I, II; Nhiệt điện Môn III, IV; Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Thủy điện tích năng Bác Ái; Thủy điện Trị An mở rộng; Thủy điện Ialy mở rộng; Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên; Đường dây 500kV Monsoon-Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)...

Tuy nhiên, có một số dự án nguồn/lưới điện của EVN chậm tiến độ do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; vướng mắc về thủ tục đầu tư, về đất quốc phòng; cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của dịch bệnh COVID-19…

Khẳng định khối lượng công tác đầu tư – xây dựng năm 2021 là rất lớn, ông Dương Quang Thành đề nghị các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ các dự án; đặc biệt là dự án lưới điện truyền tải như: đường dây 500kV mạch 3; các dự án lưới điện giải tỏa công suất ở khu vực Tây Bắc, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nam Bộ; các dự án đấu nối các trung tâm điện lực, các dự án nhà máy điện BOT…

Các đơn vị cần chủ động bám sát và đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, kịp thời báo cáo EVN những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để EVN xem xét, báo cáo cấp trên tháo gỡ.


  • 06/01/2021 06:21
  • H.Hoa
  • 6919