Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 quy định về giá bán điện

Ngày 4/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 quy định về giá bán điện.

Xem Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 quy định về giá bán điện Tại đây


  • 04/05/2023 04:00
  • EVN
  • 33753


Các Tin khác