Quyết định 4495/QĐ-BTC quy định về giá bán điện từ ngày 1/12/2017

Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 30/11/2017, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Cũng theo Quyết định này, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Chi tiết Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương tại đây


  • 01/12/2017 02:20
  • BBT
  • 942905