Quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2024

Mới đây, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 150/CTLĐ-EVN-CĐĐVN ngày 25/3/2024 về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2024.

Cụ thể, để kip thời hỗ trợ người lao động trong toàn Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn và thục hiện các hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2024, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi CNVCLĐ trong Tập đoàn đóng góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam ít nhất 01 ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn với tổng hệ số mức lương của từng người, bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ (nếu có).

Theo đó, 40% số tiền thu được sẽ đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng chung; 60% còn lại sẽ bổ sung vào Quỹ tương trợ xã hội của các tổng công ty và đơn vị trực thuộc EVN. Đối với các Tổng công ty, mức phân bổ cho đơn vị cơ sở trong phần 60% do Tổng công ty tự quyết định.

Trong những năm qua, Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện rất hiệu quả công tác từ thiện xã hội đối với nguời lao động trong Tập đoàn và thực hiện trách nhiệm xã hội của người lao động ngành Điện đối với xã hội. Quỹ đã hỗ trợ, thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dụng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn…. hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chia sẻ, hỗ trợ CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng và cộng đồng, xã hội nói chung.

Cụ thể Chỉ thị Liên tịch số 150/CTLĐ-EVN&CĐĐVN tại đây


  • 27/03/2024 04:37
  • PV
  • 2914