Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực trong thị trường điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-ĐTĐL ngày 24/9/2021 về Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực, quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành thời gian thực trong thị trường điện.

Ảnh minh họa

Quyết định này yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin theo quy định tại Quy trình Quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) ban hành.

Ngày giao dịch được tính từ thời điểm 00h00 đến 24h00 của ngày dương lịch; chu kỳ giao dịch là 30 phút, tính từ thời điểm bắt đầu phút thứ 00 và phút thứ 30 của mỗi giờ trong ngày giao dịch; chu kỳ điều độ là 30 phút, tính từ thời điểm bắt đầu phút thứ 00 và phút thứ 30 của mỗi giờ trong ngày giao dịch.

Cũng theo quyết định này, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm sử dụng phần mềm lập lịch huy động thực hiện các nhiệm vụ: tính toán lập lịch huy động ngày tới và chu kỳ giao dịch tới; lập lịch huy động, lập lịch có ràng buộc để tính toán biểu đồ huy động, lịch ngừng, khởi động các tổ máy; lập lịch huy động, lập lịch không ràng buộc để tính toán giá điện năng thị trường, công suất thanh toán và thứ tự huy động tổ máy.

Đồng thời, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm vận hành hệ thống điện trong thời gian thực căn cứ lịch huy động chu kỳ giao dịch tới đã được công bố và tuân thủ quy định về vận hành hệ thống điện thời gian thực theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được can thiệp để đảm bảo yêu cầu dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số của hệ thống điện (trừ trường hợp bất khả kháng).

Đơn vị phát điện có trách nhiệm tuân thủ lệnh điều độ của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; đơn vị phát điện sở hữu nhà máy thuỷ điện có trách nhiệm tuân thủ theo quy định về mức nước giới hạn tuần của nhà máy thủy điện do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán, công bố...

Xem chi tiết tại đây