Quy định về khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia, có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2017.

Theo đó, khởi động đen là quá trình khôi phục lại toàn bộ (hoặc một phần) hệ thống điện từ trạng thái mất điện toàn bộ (hoặc một phần) bằng cách sử dụng các tổ máy phát điện có khả năng khởi động đen. 

Theo Bộ Công Thương, nhà máy điện khởi động đen trong hệ thống điện quốc gia phải có đủ 4 tiêu chí được quy định chi tiết tại Thông tư 22. Yêu cầu về trang bị khả năng khởi động đen của nhà máy điện phải được ghi rõ trong Thỏa thuận đấu nối, trong Hợp đồng mua bán điện hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ khởi động đen. 

Bộ Công Thương giao Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư; báo cáo Bộ Công Thương công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện Thông tư này. 

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

thongtu22Bocongthuong2017.doc