Quý I/2015: Tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình điện của EVN đạt 23.459 tỷ đồng

Tính đến hết quý I/2015, tổng giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước đạt 23.459 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 16.695 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Ngay từ đầu năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, các đơn vị đã nỗ lực trong việc điều hành, thi công các công trình đảm bảo chất lượng và bám sát tiến độ đề ra. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản quan trọng liên quan đến công tác đầu tư các công trình điện của EVN, chấp thuận các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo cung ứng điện cho cả nước đến năm 2020.

Về nguồn điện, các đơn vị thuộc EVN đã hòa lưới phát điện 2 tổ máy với tổng công suất 1.162 MW, gồm tổ máy 1 Nhiệt điện Mông Dương 1 (540 MW) và tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 (622 MW). Các công trình khác được đảm bảo thi công ổn định và an toàn.

Cũng trong quý I/2015, các đơn vị đã hoàn thành đóng điện thành công 39 công trình 500 – 110 kV. Trong đó, các công trình 500 – 220 kV cơ bản đáp ứng yêu cầu so với kế hoạch, đã hoàn thành 11/15 công trình, đặc biệt là các công trình quan trọng đảm bảo cấp điện trong các tháng mùa khô 2015 như nâng cấp tụ bù dọc đoạn 500 kV Nho Quan – Hà Tĩnh và đường dây 220 kV Vân Trì – Chèm.

Đối với các dự án cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã hoàn thành dự án cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải (Kiên Giang) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành dự án cấp điện cho 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).


  • 08/04/2015 02:26
  • Nguyễn Hà
  • 3092


Gửi nhận xét