Quý 4, EVNGENCO 1 đặt kế hoạch sản xuất gần 8 tỷ kWh

Trong 3 tháng cuối năm, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đặt kế hoạch sản xuất 7,78 tỷ kWh, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Các nhà máy thuộc EVNGENCO 1 đảm bảo SXKD và chống dịch trong 9 tháng năm 2021

Đến hết quý III, tổng công ty đã sản xuất 26,39 tỷ kWh, đạt 74,11% kế hoạch năm 2021. 

Tổng công ty nhận định, việc SXKD các tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khiến phụ tải giảm thấp, ảnh hưởng đến việc huy động các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ). Bên cạnh đó, tình hình thủy văn bất lợi khiến một số hồ thủy điện do các đơn vị của EVNGENCO 1 quản lý vận hành khó tích được đến mực nước dâng bình thường. Đặc biệt, giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao, làm giảm khả năng huy động và cạnh tranh của các nhà máy điện trên thị trường điện.

Để thực hiện các mục tiêu SXKD, EVNGENCO 1 đã đề ra các giải pháp cụ thể. Trong đó chú trọng việc đảm bảo tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch trong toàn Tổng công ty; hoàn thành mục tiêu “kép”: chống dịch và đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định. 

Tổng công ty sẽ đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các NMNĐ bám sát tình hình vận hành thiết bị, bám sát diễn biến giá thị trường điện để chào giá, tham gia hiệu quả. Với các nhà máy thủy điện, EVNGENCO 1 yêu cầu vận hành đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021. 

Với nhiên liệu cho sản xuất điện, Tổng công ty sẽ bám sát kế hoạch vận hành để đặt hàng than nhập khẩu cho phù hợp tình hình. Cùng đó, EVNGENCO 1 sẽ hoàn thành ký hợp đồng cung cấp than nội địa năm 2022 với các đối tác. 


  • 18/10/2021 06:03
  • M.Hạnh
  • 9556