Quảng Ninh sắp hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân có điện

Dự kiến, dự án cấp điện cho các cụm điểm dân cư (dưới 20 hộ) chưa được sử dụng điện sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, qua đó, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu "phủ điện" cho 100% số hộ dân của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Sông Thao - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, dự án đã được triển khai gần 4 tháng với mục tiêu cấp điện cho tổng số 486 hộ dân cuối cùng chưa được sử dụng điện, tại các cụm điểm dân cư vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn thuộc thành phố Móng Cái, huyện Hải hà, huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên, huyện Hoành Bồ và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh. 

Dự án sử dụng 100% vốn ngân sách của tỉnh với tổng giá trị gần 55 tỷ đồng, giao cho Công ty Điện lực Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Trong đó, có 276 hộ sẽ sử dụng điện lưới quốc gia và 210 hộ được lắp hệ thống pin năng lượng mặt trời. 

Khi hoàn thành dự án này, Quảng Ninh cũng trở thành tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt mục tiêu đưa điện đến 100% số hộ dân, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Quy mô dự án:

- Đường dây 35 kV: 5,6 km;

- Đường dây 22 kV: 8,5 km;

- Đường dây hạ thế 0,4 kV: 23,2 km;

- Xây dựng 11 TBA:

   + Trạm biến áp treo trên cột: 75kVA-35/0,4kV: 02 trạm;

   + Trạm biến áp treo trên cột: 50kVA-35/0,4kV: 06 trạm;

   + Trạm biến áp treo trên cột: 100kVA-22/0,4kV: 03 trạm;


  • 23/01/2019 04:16
  • Thùy Lê
  • 19570