Quảng Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2030 và Kế hoạch triển khai kết quả hoạt động của Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023 – 2025; đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia); giảm bớt tổn thất điện năng đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 6% vào năm 2025.

Tiếp tục triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm giảm bớt công suất phụ tải định của hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh góp phần giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia.

Kế hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp để các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Chi tiết kế hoạch số 178 xem file đính kèm

KH178.pdf


  • 27/07/2023 02:51
  • PV
  • 3628