Quảng Nam ban hành Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện

Ngày 2/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 2091/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu kế hoạch đặt ra là: Thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26/10/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2023- 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Quảng Nam phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; đến năm 2025, giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện dưới 6%; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 15 MW vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia); Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm và trong giai đoạn.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng; thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng nắng nóng cao điểm và mùa khô đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động khách hàng ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; xây dựng phương án huy động dự phòng và vận động tham gia phát điện dự phòng trường hợp xảy ra thiếu điện. Tập trung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các tòa nhà văn phòng, khu dân cư, doanh nghiệp, trụ sở hành chính, các trường học; thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp về sử dụng tiết kiệm điện trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động về tiết kiệm điện. Tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ của khách hàng sử dụng điện là hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học; khách hàng trong khu/cụm công nghiệp; trang trại chăn nuôi, trồng trọt (được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng đã có sẵn).

Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp với UBND các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, cập nhật, báo cáo Sở Công Thương kết quả tiêu thụ điện hàng năm của các khách hàng sử dụng điện lớn; phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước, chiếu sáng công cộng để đề xuất, kiến nghị với Sở Công Thương trong áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở dịch vụ thương mại, các chủ đầu tư tòa nhà thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết Quyết định số 2091 xem file đính kèm

QD2091.pdf