Quảng Nam: Hệ thống điện mặt trời mái nhà tăng nhanh

Tình hình đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đang phát triển mạnh trên địa bàn Quảng Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng công suất nguồn năng lượng sạch này đã bằng cả năm 2019.

Đến hết tháng 4/2020, đã có 362 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN với tổng công suất hơn 5,3 MWp và thực hiện hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam).

Kết quả này có sự tích cực vận động của CBCNV PC Quảng Nam. Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh vận động, khuyến khích khách hàng đầu tư hệ thống ĐMTMN; kịp thời thỏa thuận và tạo thuận lợi trong thủ tục đấu đồng hồ đo đếm hai chiều bán và mua điện với khách hàng.

Từ khi Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam được ban hành, thêm nhiều nhà đầu tư đã làm việc với PC Quảng Nam để đăng ký nhu cầu đấu nối, lắp đặt hệ thống ĐMTMN, trong đó có hệ thống với công suất khá lớn, điển hình như của Công ty HaNaCans ở Điện Bàn, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện Hòa Bình,... với công suất lắp đặt mỗi doanh nghiệp gần 1.000 kWp.

Link tin gốc


  • 07/05/2020 01:53
  • Nguồn: thanhnien.vn
  • 58144