Phụ nữ EVN luôn có tinh thần học hỏi, vượt khó

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN tại Hội nghị Tổng kết công tác bình đẳng giới và lễ trao giải cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” năm 2016 diễn ra ngày 30/3, tại Lào Cai.

Tham dự Hội nghị có ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công đoàn, ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị trực thuộc EVN.

Tính đến cuối năm 2016, tổng số lao động nữ trong toàn Tập đoàn là 21.455 người chiếm tỷ lệ 20,6% tổng số lao động của EVN. Lao động nữ trong Tập đoàn được phân công bố trí công việc phù hợp với chuyên môn trình độ và sức khỏe, chất lượng lao động nữ luôn được cải thiện. Số cán bộ nữ được bổ nhiệm từ cấp phòng, phân xưởng, đội của các đơn vị cấp 3 trở lên đến cấp Tập đoàn là 1.573 người chiếm tỷ lệ 12,25% so với tổng số cán bộ quản lý cùng cấp tương đương.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, bên cạnh một số đơn vị hoạt động tốt về công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, một số đơn vị còn chưa quan tâm đến công tác bình đẳng giới hoặc hoạt động mang tính hình thức. Mục tiêu về sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý và ra quyết định thường không đạt so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân do lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đến công tác phát triển quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đến các đồng nghiệp nam còn hạn chế về nội dung và hình thức...

Những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ được nhận Bằng khen của Tổng giám đốc EVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN Nguyễn Tấn Lộc khẳng định: Phụ nữ EVN luôn có tinh thần học hỏi, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao. Thời gian qua, các hoạt động về giới đã được lồng ghép trong các hoạt động chung của Tập đoàn và của các đơn vị, được triển khai nề nếp và hiệu quả, nhiều chỉ tiêu trong kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ đã hoàn thành; thu nhập của lao động nữ luôn giữ được ổn định và nâng cao; công tác đào tạo bồi dưỡng nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nữ CNVCLĐ được quan tâm đúng mực.

Để làm tốt hơn nữa công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tấn Lộc yêu cầu, các đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, triển khai những giải pháp thiết thực; đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ để phụ nữ đóng góp công sức của mình vào mục tiêu nhiệm vụ sản xuất chung.

Tác giả đạt giải đặc biệt cuộc thi "Phụ nữ EVN sáng tạo" năm 2016 được nhận Bằng khen của Ban tổ chức

Tại Hội nghị, 35 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016 đã được nhận Bằng khen của Tổng giám đốc EVN.

Những tác giả và nhóm tác giả đoạt giải trong cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” cũng đã được Ban tổ chức trao Bằng khen của Tổng giám đốc EVN.

Một số mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong công tác bình đẳng giới của EVN năm 2017:

- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2020 tăng từ 16,1% lên 20%;

- Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động, việc làm, trong đó giữ vững lao động nữ ở mức ổn định dao động trong khoảng từ 20,6% và đảm bảo thu nhập của CBCNV nói chung và lao động nữ nói riêng ở mức ổn định. Không để có lao động nữ dôi dư khi các đơn vị thay đổi mô hình tổ chức;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng trình độ đào tạo sau đại học từ 3% lên 4% trong tổng số lao động nữ;

- Bảo đảm đời sống vật chất tinh thần đối với lao động nữ nói riêng và toàn thể lao động nói chung;

- Nâng cao năng lực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

 


  • 30/03/2017 06:50
  • Bài, ảnh: Xuân Tiến