Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì cuộc họp triển khai các chương trình hợp tác thông tin tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban.

Tham dự cuộc họp có đại diện Tiểu ban Văn nghệ - thể thao, hoạt động an sinh xã hội; Tiểu ban Tài chính - hậu cần, cơ sở vật chất, vận động tài trợ; và đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo Kế hoạch số 292/KH-UBQLV, với hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của Ủy ban trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền đã lên kế hoạch triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả các hoạt động truyền thông kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban; nhằm mục đích tăng cường công tác truyền thông để xã hội và nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa của việc thành lập Ủy ban và vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khẳng định tính đúng đắn của việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng khung chương trình tuyên truyền kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp dưới các hình thức: tin thời sự, tin thời sự chuyên sâu, phóng sự, tọa đàm và phim tài liệu. Nội dung của những chương trình tuyền truyền này tập trung vào quá trình thành lập và hoạt động của Ủy ban; khẳng định đây là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Tuy mới được thành lập và hoạt động nhưng Ủy ban đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; ngày một chuyên nghiệp hơn trong việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp được giao quản lý; chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn thành tốt vị trí, vai trò, sứ mệnh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, những đóng góp của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao; thể hiện vai trò nòng cốt trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt trong những năm vừa qua, khi nền kinh tế đất nước phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch COVID-19 và xung đột, biến động chính trị trong khu vực và quốc tế, đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh bày tỏ mong muốn VTV đồng hành, bám sát các nội dung quan trọng, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên các nền tảng. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao nhiệm vụ cho Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và Văn phòng Ủy ban phối hợp cùng VTV xây dựng đề cương và nội dung chi tiết cho các sản phẩm tuyên truyền về dấu ấn 5 năm của Ủy ban và định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, tính chuyên trách, chuyên nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để bảo đảm yêu cầu quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, góp phần hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


  • 07/06/2023 12:10
  • Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
  • 4265