Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn 3 công trình thủy điện do Công ty Thủy điện Ialy quản lý

Vừa qua, tại Gia Lai, đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giữa Công ty Thủy điện Ialy với Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2016 - 2022; đồng thời tiến hành ký kết quy chế phối hợp mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty Thủy điện Ialy vì có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ năm 2016 đến nay, Công ty Thủy điện Ialy đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho các nhà máy, không để các loại tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động chống phá, trộm cắp tài sản. 

Công ty đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xử lý kịp thời 11 vụ việc an ninh trật tự xảy ra trong khu vực thủy điện Ialy, Sê San 3; phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum xử lý kịp thời 23 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trong khu vực thủy điện Ialy, lòng hồ Pleikrông, phối hợp tuần tra, xử lý tình trạng đào đãi vàng trái phép khu vực hạ lưu đập thủy điện Pleikrông…

Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy trao Giấy khen cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các nhà máy

Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 114/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Tại hội nghị, Công ty Thủy điện Ialy đã ký quy chế phối hợp mới với Công an tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho Công ty Thủy điện Ialy có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng Kỷ niệm chương cho 10 cá nhân của Công ty Thủy điện Ialy.

Công ty Thủy điện Ialy được giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn trên sông Sê San (Thủy điện Ialy, Thủy điện Sê San 3, Thủy điện Pleikrông) với tổng công suất 1.080MW, sản lượng điện theo thiết kế là 5,31 tỷ kWh/năm. Các nhà máy nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai và Kon Tim, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế.