Phối hợp chặt chẽ để di dời cột điện cao thế phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam

Để phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) - đơn vị có nhiều vị trí lưới điện truyền tải giao chéo với dự án nhất, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cải tạo di dời các cột điện 220-500kV.

Chủ động phối hợp

Theo ông Đinh Văn Cường – Phó Giám đốc PTC3, trong tổng số 77 điểm giao chéo giữa các cung đoạn cao tốc Bắc - Nam với lưới điện truyền tải cả nước, thì có 31 điểm thuộc phạm vi lưới điện của PTC3 quản lý (17 điểm giao chéo đường dây 500kV, 14 điểm giao chéo đường dây 220kV thuộc địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa).

Dự án cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Do đó, PTC3 đã phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan để khảo sát, xác định mức độ ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải, kiểm đếm từng vị trí cột điện, đường dây cần phải di dời cho dự án.

Giao chéo vị trí 1312-1313 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây với đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

PTC3 cũng đã tham gia góp ý các hồ sơ thiết kế di dời lưới điện, góp ý phương án thi công, đăng ký cắt điện, hỗ trợ giám sát thi công, tham gia tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành và cập nhật khối lượng tài sản theo hình thức đền bù không hoàn lại,…, với các trung tâm phát triển quỹ đất, các ban quản lý dự án giao thông, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện di dời.

Dự án đã thi công hoàn thành các điểm giao chéo bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đang triển khai tại các điểm thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. PTC3 hiện đang phối hợp để kiểm đếm, cập nhật các điểm giao chéo cần phải xử lý cho các cung đoạn cao tốc sắp triển khai.

Khó khăn không nhỏ

Theo ông Đinh Văn Cường – Phó Giám đốc PTC3, việc cải tạo di dời các vị trí cột điện này cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, kinh phí thực hiện cải tạo di dời thuộc chi phí của dự án đường cao tốc Bắc - Nam, do UBND các tỉnh giao cho các huyện, thành phố và trực tiếp là các trung tâm phát triển quỹ đất triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. “Do vậy, tiến độ cải tạo, di dời các trụ điện giao chéo với đường cao tốc phụ thuộc vào việc bố trí quỹ đất các vị trí móng cột điện, cũng như việc lập và thực hiện các phương án, biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu thi công cải tạo di dời”, ông Đinh Văn Cường – Phó Giám đốc PTC3 nhấn mạnh.

Về phía mình, Công ty Truyền tải điện 3 đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, giải quyết hết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án liên quan đến trách nhiệm của PTC3. Cụ thể, PTC3 đã hỗ trợ các địa phương hoàn thành công tác lập và giải trình các cấp quản lý về thẩm định và phê duyệt thiết kế cho tất cả các vị trí cột điện phải cải tạo di dời. 

Lãnh đạo PTC3 cho biết, hiện nay thời tiết nắng nóng gây áp lực trong việc đảm bảo điện cho miền Bắc, các đường dây truyền tải điện 220kV, 500kV luôn vận hành với tình trạng đầy tải. PTC3 đề nghị chủ đầu tư các dự án cao tốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đồng bộ các điểm giao chéo đường cao tốc trên cùng một đường dây truyền tải điện để giảm thiểu thời gian cắt điện khi thi công di dời các đường dây truyền tải điện. 

Các điểm giao chéo của lưới điện truyền tải (do PTC3 quản lý) với dự án cao tốc Bắc – Nam cần phải cải tạo, di dời gồm:

- Cung đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: 6 điểm giao chéo;

- Cung đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: 3 điểm giao chéo;

- Cung đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: 17 điểm giao chéo;

- Cung đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: 5 điểm giao chéo.