Phối hợp bảo vệ an toàn các công trình điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chiều 27/4, Công ty Điện lực (PC) Lai Châu và Công an tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lưới điện.

Hệ thống lưới điện do PC Lai Châu quản lý có khối lượng đường dây và trạm biến áp (TBA) lớn; đa số các tuyến đường dây, TBA đi qua khu vực đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, trải dài đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa nên công tác quản lý vận hành, bảo vệ tài sản ngành Điện gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Công an tỉnh Lai Châu và PC Lai Châu ký kết Quy chế phối hợp đoạn 2021 – 2025

Thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015 – 2020, Công an tỉnh Lai Châu và PC Lai Châu đã đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống lưới điện; đồng thời góp phần giúp PC Lai Châu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã phối hợp phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản Nhà nước, an ninh an toàn các dự án, công trình điện trên địa bàn; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, diễn tập phương án PCCC;…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm, nhiều kế hoạch truy quét tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều ổ nhóm, đối tượng có liên quan đến vi phạm an toàn điện.

Trong giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo hai bên thống nhất về việc cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác phòng ngừa đấu tranh bảo vệ tài sản ngành Điện và công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền trong nhân dân về công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả; công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp…

Cũng tại hội nghị, Công ty Điện lực Lai Châu và Công an tỉnh Lai Châu đã ký quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025.


  • 29/04/2021 03:48
  • Nguyễn Thủy
  • 4153