Phổ biến chỉ thị liên tịch về tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong EVN

Sáng 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị trực tuyến về phổ biến Chỉ thị Liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN hướng dẫn việc tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng thành viên EVN và ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì hội nghị.

Gần 1.000 đại biểu đại diện các ban chuyên môn của EVN, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn, cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của các tổng công ty và các đơn vị cấp 3 trong EVN tham dự trực tuyến.

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực việt Nam (bên trái) và ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì hội nghị từ điểm cầu trụ sở EVN (Hà Nội)

Khai mạc hội nghị, ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN cho biết, việc thống nhất tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên (ATVSV) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam sẽ giúp cho công tác ATVSLĐ được thực hiện ngày càng tốt hơn, đồng thời giảm thiểu, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

"Bên cạnh đó, việc này sẽ đảm bảo, phát huy vai trò của người lao động và tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ, đảm bảo tổ chức và duy trì hoạt động của ATVSV ở các vị trí, nơi sản xuất, làm việc đáp ứng theo yêu cầu về ATVSLĐ; đảm bảo trách nhiệm của ATVSV theo quy định của pháp luật" - ông Đinh Thế Phúc nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, ngành Điện có đặc thù tiềm ẩn rủi ro rất cao, tính chất công việc phức tạp và nguy hiểm. Do đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chuyên môn và tổ chức công đoàn. Thông qua hội nghị này, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn cán bộ công đoàn phụ trách công tác này ở các cấp trong toàn EVN hiểu rõ hơn những chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam về nghiệp vụ công tác ATVSLĐ.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Minh - Trưởng Ban Chính sách và pháp luật của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phổ biến Chỉ thị Liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN hướng dẫn việc tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Một số nội dung tại chỉ thị như: mỗi tổ/đội sản xuất (gọi chung là tổ sản xuất) phải có ít nhất 01 ATVSV. Những tổ sản xuất hoạt động phân theo ca hoặc có số lượng từ 15 người trở lên phải bố trí thêm nhưng không quá 3 ATVSV. Những công việc phân tán theo nhóm từ 5 người trở lên và những công việc thường xuyên dài ngày theo nhóm từ 2 người trở lên ưu tiên bố trí có ATVSV.

Định kỳ 2 năm, Công đoàn cơ sở quyết định số lượng ATVSV của từng tổ sản xuất phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn về thời gian, trình tự, thủ tục để Tổ công đoàn/Công đoàn bộ phận họp bầu ATVSV. Số lượng người trong tổ được triệu tập để tham gia bầu phải trên 50%.

ATVSV có nghĩa vụ đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ sản xuất chấp hành nghiêm chỉnh quy định về ATVSLĐ, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy ATVSLĐ, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về ATVSLĐ và những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất, nơi làm việc.

ATVSV có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc; Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó; Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Hằng năm, tất cả ATVSV trong mạng lưới ATVSV của đơn vị được Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp chuyên môn tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hoạt động dành riêng cho ATVSV, đồng thời, tùy tình hình thực tế sản xuất có thể tổ chức học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị. 

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban An toàn EVN và đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu tham dự xung quanh việc thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN.

Ngày 29/11/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN hướng dẫn việc tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.