Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trị - Quảng Trị

Tại Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 23/9/2020, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Quảng Trị - Quảng Trị, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dây có tổng chiều dài 19,545 km, xuất phát từ cột cổng sân phân phối NMNĐ Quảng Trị 1 đi quan địa phận các xã Hải Quế, Hải Dương, Hải Phong, Hải Sơn và Hải Trường thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và kết thúc tại TBA 500/220kV Quảng Trị dự kiến xây dựng.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 111.279 m2, trong đó diện tích sử dụng đất do thu hồi vĩnh viễn cho xây dựng móng cột là 32.030 m2; diện tích sử dụng đất tạm thời 79.249 m2. Ngoài ra, diện tích trong hành lang tuyến đường dây tính toán theo quy định an toàn lưới điện khoảng 66,45 ha (được tính từ tim tuyến đường dây về mỗi bên 17 m dọc theo chiều dài tuyến).

Tuyến đường dây có cấp điện áp 500kV với 2 mạch gồm 43 vị trí móng trụ, 11 vị trí góc lái.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Chủ đầu tư dự án niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giác tác động môi trường đã được duyệt tại Quyết định này.

Quyết định này là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

 

QD_2713_2020_signed.pdf