Phát động thi đua nước rút 60 ngày đêm hoàn thành đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn

Ngày 19/10 tại Lạng Sơn, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các nhà thầu tham gia dự án phát động thi đua nước rút 60 ngày đêm (từ ngày 17/10/2022-15/12/2022) hoàn thành đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn.

Đây là dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận, tạo liên kết lưới truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Bắc từ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Dự án có quy mô quy mô chính xây dựng mới đường dây 220kV, chiều dài tuyến 101,6 km từ TBA 220kV Bắc Giang đến TBA 220kV Lạng Sơn.

Tính đến nay, dự án bàn giao 233/236 vị trí móng, bàn giao hành lang tuyến 152/236 khoảng cột (48/80 khoảng néo). Về tiến độ thi công, đã đào đúc móng 232/236 vị trí; dựng cột 223/236 vị trí; kéo dây 28/80 khoảng néo.

Các đơn vị cam kết hoàn thành dự án giữa tháng 12/2022

Ông Nguyễn Văn Tình – Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết: Mục tiêu phát động thi đua để chính quyền địa phương, các đơn vị tham gia dự án thấy được tính cấp bách của dự án, cùng vào cuộc quyết liệt để đưa dự án về đích.

Trong thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn như: Nhiều đoạn tuyến phải điều chỉnh thiết kế do ảnh hưởng chồng lấn với đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; Hồ sơ đo đạc sai sót do các hộ dân mua bán sang tay, tách thửa làm thay đổi diện tích, chủ sử dụng nên phải điều chỉnh hồ sơ trích đo nhiều lần. Công tác xác định, xét duyệt nguồn gốc đất cho các hộ dân để thực hiện thu hồi, BTGPMB còn nhiều vướng mắc. Nhiều hộ dân chưa đồng thuận với quy định về bồi thường hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến...

Theo cam kết thi đua, tiến độ hoàn thành lắp dựng cột trong tháng 11/2022, hoàn thành kéo dây ngày 10/12/2022 và nghiệm thu và đóng điện ngày 15/12/2022.


  • 19/10/2022 06:00
  • Huyền Thương
  • 5335