Phát động phong trào thi đua 'Chuyển đổi số trong EVNNPT'

Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Chỉ thị liên tịch số 1692/CTLT-EVNNPT-CĐ (ngày 14/5/2021) về việc phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT”.

Công ty Truyền tải điện 2 ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV vào quản lý vận hành đường dây truyền tải điện

Phong trào thi đua được chia thành 3 giai đoạn (Giai đoạn 1: Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021; Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022; Giai đoạn 3: Từ tháng 11/2022 đến tháng 7/2023).

Tương ứng với mỗi giai đoạn là các cuộc thi như: Tham gia giải thưởng chuyển đổi số năm 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, thi trắc nghiệm về Chuyển đổi số trong EVNNPT; tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi số trong EVNNPT năm 2022 và Cuộc thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT” năm 2023.

Cuộc thi kết thúc vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty (01/7/2008 - 01/7/2023). Phong trào thi đua hướng tới đối tượng là tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong EVNNPT đang công tác và đã nghỉ hưu; các Hội viên Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia; các tổ chức, cá nhân trong ngành Điện.

Thông qua phong trào thi đua này, EVNNPT muốn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với đời sống kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT nói riêng. 

Bên cạnh đó, phong trào thi đua nhằm động viên CBCNV phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực; tìm kiếm những sản phẩm, giải pháp sáng tạo về chuyển đổi số có tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực Truyền tải điện,...

 


  • 19/05/2021 11:00
  • Đinh Liên
  • 4002