Phấn đấu phát điện thương mại Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào quý IV năm 2019

Lễ ký kết Giao ước đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu phát điện thương mại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV năm 2019 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 9/4, tại Trà Vinh.

Tham dự Lễ ký kết có ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Tô Thái Bình – Phó Trưởng Ban Quản lý xây dựng EVN; ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, cùng đại diện Ban QLDA Nhiệt điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2, Tổng thầu Sumitomo, và các đơn vị tham gia thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Phát động thi đua tại Lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu cho biết, công trình Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là công trình quan trọng cấp bách giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013. Việc phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV/2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đảm bảo điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội miền Nam nói riêng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung.

Ký kết Giao ước thi đua. Ảnh: Đắc Cường

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3, các đơn vị tư vấn, Tổng thầu Sumitomo và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, phối hợp tốt nhất để đảm bảo an toàn về người, vật tư, thiết bị, môi trường, chất lượng cho dự án và đạt được kế hoạch tiến độ đã đặt ra.