PTC3 đóng điện thành công dự án mở rộng ngăn lộ 110kV tại Trạm biến áp 220kV Hàm Tân

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) vừa đóng điện thành công đưa vào vận hành ngăn lộ mới 181 thuộc dự án mở rộng ngăn lộ 110kV-E15 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ngăn lộ 110kV-E15 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Hàm Tân

Dự án được khởi công từ ngày 29/9/2020, với quy mô là xây dựng 01 ngăn lộ đường dây 110kV hoàn chỉnh tại TBA 220kV Hàm Tân để đấu nối mạch 2 đường dây 110kV TBA 220kV Hàm Tân – TBA 110kV Tân Thành.

Trong điều kiện chịu ảnh hưởng của các đợt mưa bão kéo dài nhiều ngày, nhưng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo PTC3, sự phối hợp và theo dõi, bám sát hiện trường của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành TBA 220kV Hàm Tân, Truyền tải điện Bình Thuận, cùng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tham gia thi công, đã kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, giúp hoàn thành dự án đảm bảo về mặt kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng tiến độ đã đề ra trước đó.

Dự án được đưa vào vận hành kịp thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phát triển và sẵn sàng đấu nối các ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Hàm Tân đưa lên lưới truyền tải quốc gia, góp phần giải tỏa công suất của các nguồn năng lượng điện tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là các nhà máy điện mặt trời và các nhà máy điện gió.