PTC2 tổ chức khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành”

Từ ngày 22 – 24/11, tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) phối hợp với Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành - CBM”.

Tham gia kháo đào tạo có 34 học viên là phó giám đốc, cán bộ phòng kỹ thuật các truyền tải điện, trạm trưởng các trạm biến áp, tổ trưởng tổ thao tác lưu động và nhân viên vận hành có kinh nghiệm trong phạm vi quản lý của PTC2. Đây là đội ngũ nòng cốt, trực tiếp theo dõi quá trình vận hành thiết bị và đề xuất phương án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị.

 

Khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành” của PTC2

Ông Lê Đình Chiến – Phó Giám đốc PTC2 cho biết, với CBM, kế hoạch sửa chữa được thực hiện dựa trên việc phân tích tình trạng thiết bị thông qua nhật ký vận hành, dữ liệu trong quá trình vận hành, dữ liệu tình trạng thiết bị thu thập qua quá trình thí nghiệm định kỳ. Để thực hiện được nhiệm vụ này một cách hiệu quả, cần có những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành trạm biến áp có kiến thức để phân tích, đánh giá tình trạng thiết bị nhằm đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế và vận hành.

Việc PTC2 tổ chức khóa đào tạo “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành” nhằm cập nhật kiến thức cho CBCNV để thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Tham gia khóa đào tạo, CBCNV của PTC2 đã được giảng viên chia sẻ về các kiến thức về Quy trình bảo dưỡng CBM; đồng thời các học viên cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong Quy trình sửa chữa bảo dưỡng CBM…

 


  • 22/11/2023 10:50
  • Nguyễn Quang Thắng
  • 2449