PTC2 quyên góp gần 300 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Số tiền trên đã được Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và các đơn vị trực thuộc bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương để chung tay phòng chống dịch COVID – 19.

Mõi CBNV PTC2 đóng góp một ngày lương để hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Bên cạnh đó, PTC2 đã vận động CBNV nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", tùy theo khả năng của mình nhắn tin hưởng ứng theo phát động của Bộ Thông tin và Truyền thông qua tổng đài 1407.

Song song với công tác tổ chức vận động quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, PTC2 đã tổ chức tốt việc cấp trang thiết bị phòng chống dịch bệnh cho CBNV, cũng như chăm lo chỗ ăn nghỉ chu đáo cho lực lượng công nhân các trạm biến áp áp và Đội Truyền tải điện đang được huy động tập trung để thực hiện nhiệm vụ.


  • 07/04/2020 07:20
  • Quang Thắng
  • 5219