PTC2: Hoàn thành các công trình điện trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2017

Để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay, Công ty Truyền tải điện 2 đang hoàn thành nhiều công trình nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty đã hoàn thành nâng công suất các máy biến áp 220 kV từ 125 MVA lên 250 MVA tại các trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng, Hòa Khánh. Các dự án này đã tăng cường công suất đặt cho thành phố Đà Nẵng và khu vực phụ trợ thêm 250 MVA.

Nhiều công trình điện đã được xây dựng, hoàn thành để đảm bảo điện cho Hội nghị APEC 2017. Nguồn ảnh: TTXVN

Cùng với việc hoàn thành dự án Trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn với công suất máy biến áp 220/110 kV là 250 MVA, trực tiếp cung cấp điện cho khu vực quận Ngũ Hành Sơn, nơi dự kiến tổ chức Hội nghị APEC 2017, Công ty cũng hoàn thành dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh - Huế, tăng cường liên kết lưới điện trong khu vực.

Như vậy, việc hoàn thành các dự án trên đã nâng tổng công suất đặt máy biến áp 220/110 kV khu vực thành phố Đà Nẵng lên 1.125 MVA, đáp ứng dự báo phụ tải cao nhất của thành phố Đà Nẵng trong năm 2017 là 548,8 MW.

Ngoài ra, Công ty còn hoàn thành nâng công suất các máy biến áp 110/220 kV trong các trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh từ 25 MVA lên 63 MVA trong thời gian ngắn và hoàn thành thay thế các giàn phân phối 22 kV tại các trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, hỗ trợ tốt cho lưới điện trung thế của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Cùng với việc đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị APEC 2017, mục tiêu của Công ty Truyền tải điện 2 trong năm nay là truyền tải điện Bắc - Nam an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của Công ty Truyền tải điện 2, khu vực lưới điện miền Trung do Công ty quản lý đang gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo, lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Nam sẽ còn tiếp tục phải truyền tải điện cao từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.

Chỉ riêng năm 2016, tổng công suất truyền tải vào Nam trên hai đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng có thời điểm lên đến 2.166 MW; 2 mạch đường dây 500 kV Thạnh Mỹ - PleiKu 2 và Dốc Sỏi - Pleiku là 2.393 MW. Tình trạng truyền tải công suất cao như vậy dễ dẫn đến nguy cơ gây ra sự cố lớn, rã lưới hệ thống điện Bắc - Nam và gây tổn thất trên đường dây.

Mặt khác, lưới điện truyền tải còn nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng tiêu chí n-1, vì vậy việc vận hành luôn ở trong tình trạng căng thẳng, nhất là khi có sự cố xảy ra. Nhiều trạm đã vận hành trên 20 năm, đặc biệt trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng là điểm "nút cổ chai" của lưới điện truyền tải 500 kV với sơ đồ lục giác - sơ đồ yếu nhất trong việc đảm bảo cung cấp điện.


  • 07/02/2017 07:16
  • Nguồn: vietnam+
  • 9725