PECC2: Tư vấn điện phải là công tác cốt lõi

Đây là một trong những chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với Ban lãnh đạo Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2) về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Buổi làm việc diễn ra ngày 22/5 tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN; ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN; ông Đinh Kim Cương - Kiểm soát viên Nhà nước chuyên trách tại EVN.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên trái) kiểm tra vận hành tại Trung tâm Vận hành Nhà máy điện từ xa (OCC). Ảnh: Huy P.

PECC2 là một thương hiệu mạnh về tư vấn lĩnh vực năng lượng trong nước và đang dần bước ra thị trường khu vực. Theo ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, để có thể phát triển bền vững, PECC2 cần có những thay đổi về chiến lược sản xuất - kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh; xây dựng được mô hình quản trị và mô hình tổ chức tiên tiến, phù hợp với sự vận động và phát triển của PECC2. 

Hiện nay, PECC2 đã và đang định hình và tăng tốc phát triển với 3 lĩnh vực chiến lược bao gồm: Tư vấn, khảo sát, quy hoạch, thiết kế, giám sát, quản lý xây dựng các dự án nguồn và lưới điện; kinh doanh theo hình thức hợp đồng EPC và gia công chế tạo cơ khí cho các dự án năng lượng, thiết kế chế tạo các thiết bị phụ trợ trong nhà máy điện; đầu tư các dự án năng lượng sạch, năng lượng mặt trời.

Năm 2019, PECC2 đạt tổng doanh thu 3.389 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm 2015. Thu nhập bình quân năm 2019 đạt 25 triệu đồng/người/tháng, tăng 208% so với năm 2015. Năng suất lao động của đơn vị ngày càng được nâng cao. Các dự án được PECC2 tư vấn, trực tiếp quản lý vận hành ổn định, đạt hiệu quả cao.

EVN hiện là cổ đông lớn, chi phối hoạt động của PECC2, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị PECC2 xác định rõ hướng phát triển trong thời gian tới, nhất là phải xây dựng kịch bản về quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, xu hướng phát triển, lợi nhuận,... trong vòng 5 - 10 năm, từ đó có bước phát triển, tái cơ cấu phù hợp. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu PECC2 sớm nghiên cứu, xem xét và có báo cáo trình HĐTV; từ đó HĐTV sẽ xem xét để ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển của PECC2 trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy P.

Lãnh đạo Tập đoàn cho rằng, hiện nay EVN chưa có đơn vị nghiên cứu, quy hoạch, dự báo chiến lược phát triển cung - cầu điện trung và dài hạn sau khi Viện Năng lượng chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương, vì vậy Tập đoàn rất hi vọng PECC2 nói riêng và các đơn vị tư vấn thuộc Tập đoàn nói chung phải đủ mạnh, đủ uy tín, đủ năng lực chuyên môn để có thể phục vụ tốt nhu cầu trên của Tập đoàn, nhất là trong giai đoạn tới với rất nhiều thách thức, khó khăn.

Tổng giám đốc EVN chỉ đạo, PECC2 phải xác định rõ, tư vấn vẫn phải là lĩnh vực hoạt động cốt lõi. Chính vì vậy, đơn vị cần chủ động nâng cao năng lực, có các giải pháp duy trì, thu hút lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn cao về làm việc, có cơ chế giữ chân nhân tài. Ngoài ra, cần tiếp tục làm tốt các lĩnh vực còn lại mà công ty đang thực hiện.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của PECC2, Tổng giám đốc Tập đoàn ghi nhận, giao các ban, đơn vị thuộc Tập đoàn nghiên cứu, xem xét, phối hợp với đơn vị tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.


  • 22/05/2020 02:00
  • Huy P.
  • 13040