PC Vĩnh Long ký kết quy chế phối hợp giải quyết nội dung liên quan đến lĩnh vực Điện lực

Ngày 18/7, Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức ký kết quy chế phối hợp về cung cấp thông tin, báo cáo và trao đổi, giải quyết các nội dung về ý kiến của của cử tri có liên quan đến lĩnh vực hoạt động Điện lực.

Đại diện 2 bên bàn giao biên bản ký kết - Ảnh: PC Vĩnh Long.

Theo biên bản ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật về các công tác có liên quan đến lĩnh vực Điện lực.

Sự phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu quốc hội, HĐND, cử tri và các công tác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động Điện lực trên địa bàn; kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến ngành Điện trên địa bàn để thông tin, giải đáp cho cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND.

Sự phối hợp này giúp cho người dân hiểu rõ các chính sách của ngành Điện để thuận lợi hơn khi tham gia giao dịch. Đồng thời, giúp ngành Điện nắm được các kiến nghị, phản ánh của ĐBQH, HĐND, của cử tri để kịp thời thông tin, giải trình, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến ngành.

 


  • 20/07/2023 09:14
  • Ngọc Tuấn
  • 3277