PC Thái Nguyên thực hiện nhiều giải pháp cấp điện mùa nắng nóng

Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện; tính toán các kịch bản tăng trưởng phụ tải xảy ra trong mùa hè; xây dựng phương thức vận hành tối ưu,… nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy trong các tháng nắng nóng.

Công nhân PC Thái Nguyên thực hiện hoán đổi các MBA nhằm chống quá tải trong mùa nắng nóng

Công ty đã thực hiện hoán đổi 109 MBA phân phối, nhằm đảm bảo các MBA vận hành tối ưu, chống quá tải cục bộ mà không làm tăng chi phí đầu tư; thực hiện cân pha 346 TBA, san tải 156 TBA, xử lý tiếp xúc 600 điểm trên lưới, thực hiện thí nghiệm định kỳ hàng trăm TBA công cộng.

PC Thái Nguyên cũng thường xuyên thực hiện các phương án duy tu, bảo dưỡng định kỳ đường dây và TBA, vệ sinh sứ cách điện, xử lý khiếm khuyết, bổ sung dây dẫn các đường dây bị quá tải, xử lý các điểm điện áp thấp, tập trung phát quang hành lang tuyến, chặt hạ trên 17 nghìn cây và chặt tỉa trên 8 nghìn cây có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn hành lang lưới điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, PC Thái Nguyên đã và đang triển khai 16 dự án "cấy" thêm TBA phân phối chống quá tải với tổng mức đầu tư trên 236 tỷ đồng; trong đó xây dựng mới 121 km đường dây trung thế; 140 km đường dây hạ thế.

Song song đó, PC Thái nguyên cũng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống lưới điện, không được thả diều gần đường dây điện gây sự cố mất điện...


  • 26/05/2020 02:30
  • Thanh Huyền
  • 4439