PC Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa lãnh đạo và nêu gương

Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) vừa phối hợp cùng Học viện Quản lý và Lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp với chủ đề: “Quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa lãnh đạo và nêu gương” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trong suốt chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của PC Quảng Ninh nói riêng và 69 năm truyền thống ngành Điện nói chung, văn hóa doanh nghiệp luôn có một vai trò đặc biệt quan trọng và được quan tâm xây dựng, phát triển.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã có bài chia sẻ với CBCNV Công ty về chủ đề: “Quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa tại PC Quảng Ninh”. Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ chủ đề: “Văn hóa lãnh đạo và văn hóa làm việc tại PC Quảng Ninh”, với những tình huống cụ thể để làm nổi bật nên những yếu tố cấu thành của văn hoá doanh nghiệp và vai trò của lãnh đạo đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội thảo Quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa lãnh đạo và nêu gương của PC Quảng Ninh

Thông qua các bài chia sẻ của diễn giả, các đại biểu tham dự Hội thảo đã hiểu thêm về bức tranh tổng thể văn hoá tại doanh nghiệp, đồng thời hiểu thêm về các xu thế quản trị chung của các nước tiên tiến trên thế giới qua các chuyên đề về văn hóa lãnh đạo, văn hóa kỷ luật và quản trị thông qua xây dựng văn hóa.

Xoay quanh nội dung tọa đàm “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa lãnh đạo và văn hóa kỷ luật”, các đại biểu tham dự đã có sự tương tác trong việc đặt câu hỏi cho các diễn giả, để từ đó có cái nhìn toàn diện về vai trò và sự ảnh hưởng của lãnh đạo, cán bộ quản lý trong việc quản trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

Từ góc nhìn của các chuyên gia, có thể tham chiếu, trong những năm gần đây, PC Quảng Ninh đã đặc biệt quan tâm, chăm lo tới việc kiến tạo môi trường văn hoá doanh nghiệp. Ở đó, ngoài sự công bằng, minh bạch còn mang những đặc trưng của một tổ chức học tập trong toàn đơn vị. Qua đó, giúp CBCNV thấy được mục đích, ý nghĩa của việc theo đuổi mục tiêu học tập không ngừng. Công ty nỗ lực phát triển con người theo hướng toàn diện, có năng lực chuyên nghiệp, hiệu quả dựa trên nền tảng phẩm chất tốt đẹp, mang bản sắc văn hoá EVN giàu truyền thống và sáng tạo.

Thông qua Hội thảo đã giúp cho CBCNV trong Công ty có góc nhìn toàn diện về vai trò và sự ảnh hưởng của lãnh đạo, cán bộ quản lý trong việc quản trị và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời, mỗi lãnh đạo, cán bộ công nhân viên sẽ có những thay đổi tích cực nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.