PC Quảng Ninh thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg về tiết kiệm điện

Nhằm thực thi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị 20), Công ty Điện lực Quảng Ninh đã có thông báo, phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCNCV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện tại nơi làm việc cũng như tại gia đình.

Cụ thể tại trụ sở, nơi làm việc, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) yêu cầu các cán bộ, công nhân viên tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26°C trở lên). Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng

Bên cạnh đó, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn và hàng rào. Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đèn năng lượng mặt trời; nghiêm cấm sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua sắm mới.

Đồng thời, khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Công ty rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. PC Quảng Ninh cũng đã đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị mình.

 Tận dụng ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc

Công ty yêu cầu các Điện lực, phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền Chỉ thị 20 trên hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương; tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm đến các khách hàng sử dụng điện bằng các hình thức tư vấn trực tiếp, gián tiếp thông qua Website/App CSKH, mạng xã hội...; vận động khách hàng sử dụng điện thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả. Khuyến khích khách hàng lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời...

Ngoài ra, PC Quảng Ninh đã phối hợp với UBND địa phương xây dựng phương án sử dụng điện tiết kiệm đối với các khách hàng hành chính sự nghiệp và thống kê sản lượng điện của các khách hàng hành chính, sự nghiệp. Thỏa thuận với khách hàng công nghiệp - xây dựng, các khách hàng sử dụng điện lớn (≥1.000.000 kWh/năm) tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). 

Đối với các khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại, Điện lực chủ động đến làm việc ký cam kết 100% Ban quản lý tòa nhà, chung cư về tiết kiệm điện.


  • 30/05/2024 05:30
  •  Ngọc Lan
  • 669