PC Quảng Nam triển khai chuyên mục 'Điện lực' trên ứng dụng Smart Quảng Nam

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã triển khai ứng dụng “Smart Quang Nam” dành cho mọi công dân. Đây là bước tiến trong việc thực hiện chuyển đổi số nhằm đưa chính quyền đến gần người dân, tiến tới xây dựng chính quyền số, công dân số, từ đó từng bước xây dựng xã hội số trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện chủ trương của địa phương và ngành Điện, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã nhanh chóng triển khai chuyên mục “Điện lực” trên ứng dụng Smart Quảng Nam.

Chuyên mục "Điện lực" của PC Quảng Nam trên ứng dụng "Smart Quang Nam".

Thời gian qua, PC Quảng Nam đã triển khai liên thông văn bản với các Sở, ban, ngành, địa phương qua trục liên thông văn bản của tỉnh. Tất cả các văn bản được gửi nhận qua trục liên thông nhanh chóng và kịp thời.

Đầu tháng 8/2021, PC Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam triển khai chuyên mục “Điện lực” trên ứng dụng Smart Quảng Nam nhằm cung cấp kịp thời thông tin và đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin liên quan ngành điện của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chuyên mục “Điện lực” cung cấp các tiện ích như: tra cứu thông tin tiền điện, thanh toán tiền điện trực tuyến, đăng ký dịch vụ điện trực tuyến, tiện ích ước tính hóa đơn tiền điện, mục hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm…

Đặc biệt, ứng dụng cung cấp tiện ích tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch được cập nhật hàng tuần và kế hoạch bổ sung giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời để chủ động sắp xếp công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý.

PC Quảng Nam nhận thấy ứng dụng Smart Quảng Nam là kênh kết nối hiệu quả và kịp thời giữa ngành điện với địa phương. Do đó, Công ty đã ban hành văn bản số 3416/QNaPC-CNTT ngày 20/5/2021 về việc triển khai cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam nhằm sớm phổ biến và yêu cầu 100% CBCNV cài đặt sử dụng ứng dụng và vận động người thân, bạn bè cùng cài đặt sử dụng ứng dụng.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên truy cập và theo dõi các nội dung trong ứng dụng để nắm bắt thông tin của địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.

Thời gian đến, PC Quảng Nam sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện và bổ sung thêm các tiện ích hữu ích trong chuyên mục “Điện lực” nhằm phục vụ tốt hơn nữa việc cung ứng điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và đời sống nhân dân địa phương.

Link gốc


  • 15/08/2021 02:12
  • Nguồn: mekongsean.vn.com
  • 5965