PC Quảng Nam: Nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện để tri ân khách hàng

Cùng với chuỗi các sự kiện và hoạt động diễn ra trong Tháng tri ân khách hàng năm 2016, PC Quảng Nam sẽ tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; kịp thời xử lý sự cố, cấp điện lại cho khách hàng; phấn đấu nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc PC Quảng Nam cho biết: Nhằm thiết thực tri ân khách hàng, Công ty đã xây dựng một phương án cấp điện an toàn, liên tục, bằng những giải pháp hiệu quả nhất. Cụ thể, Công ty thực hiện theo hướng phối hợp nhiều công tác khác nhau, đặc biệt là kết hợp với công tác của Công ty lưới điện cao thế miền Trung, Công ty truyền tải điện 2 tại các trạm 110, 220 kV nhằm giảm thời gian và số lần mất điện khách hàng, hạn chế thấp nhất việc đăng ký công tác đột xuất.

Cùng với đó, Công ty cũng tăng cường nhân lực, phương tiện thi công để rút ngắn tối đa thời gian cắt điện, tránh kéo dài thời gian công tác, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện khách hàng. Các điều độ viên trực ca thường xuyên kiểm tra thông số qua hệ thống đo xa, liên lạc với các trạm 110kV, các nhà máy thủy điện có đấu nối lên hệ thống để điều chỉnh điện áp phù hợp và nắm bắt được khả năng vận hành của thiết bị, đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Song song với các biện pháp trên, các điện lực trực thuộc đã chủ động lập phương án cho việc sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện, thường xuyên kiểm tra công tác hành lang an toàn lưới điện và tình trạng các thiết bị được lắp đặt trên hệ thống lưới điện, để đảm bảo không có sự cố do hành lang tuyến hoặc các thiết bị gây ra.

Đặc biệt trong mùa mưa bão này, các Điện lực tăng cường đi kiểm tra và tiến hành bổ sung nâng cấp các điểm xung yếu có nguy cơ dẫn đến sự cố lưới điện khi có gió bão xảy ra, phấn đấu hoàn thành tốt công tác điều hành cấp điện đảm bảo an toàn và chất lượng đến từng khách hàng.


  • 13/12/2016 02:06
  • Lưu Chí Long
  • 8301