PC Phú Yên: Quản lý thiết bị tại các trạm biến áp 110kV bằng mã QR-Code

Đến nay, Công ty Điện lực (PC) Phú Yên đã triển khai dán mã QR-Code cho các thiết bị tại 8/8 Trạm biến áp (TBA) 110kV do công ty quản lý nhằm tăng cường số hóa công tác quản lý kỹ thuật và vận hành thiết bị điện trên lưới điện.

PC Phú Yên tổ chức dán mã QR-Code tại TBA 110kV

Theo đó, PC Phú Yên đã thực hiện việc sinh mã QR-Code cho từng thiết bị, tổ chức in ấn mã QR-Code. Chất liệu in mã QR-Code là giấy decal nền trắng. Vị trí dán mã QR đảm bảo an toàn điện trong quá trình dán và khi quét mã kiểm tra thiết bị bằng phần mềm Kiểm tra hiện trường trên thiết bị mobile tại hiện trường.

Các thiết bị được dán mã gồm các MBA 110kV, MBA tự dùng, máy cắt 110kV, dao cách ly 110kV, tủ máy cắt hợp bộ trung thế, TU 110kV, TI 110kV, CSV 110kV của các TBA 110kV của 08/08 TBA 110kV trực thuộc theo quy định.

Việc ứng dụng mã QR-Code trong việc quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành thiết bị điện trên lưới điện được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai đã làm đơn giản rất nhiều các quá trình nhập xuất và đối chiếu các thông số và dữ liệu về thiết bị bằng tay. Nhờ đó, công tác kiểm tra và quản lý lý lịch thiết bị được đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Sử dụng QR-Code sẽ quản lý đầy đủ thông tin lý lịch cũng như tình trạng vận hành của từng thiết bị trên lưới điện, từ đó có thể tự động đưa ra kế hoạch hoặc kiểm soát kế hoạch đầu tư sửa chữa nâng cấp lưới điện, quản trị tồn kho, nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư và nâng cao năng suất lao động trong công tác quản lý vận hành lưới điện.


  • 30/11/2022 03:21
  • Hoa Hồng
  • 5366