PC Lâm Đồng góp phần xây dựng Thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh

Những năm qua, thành phố Đà Lạt đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành thành phố thông minh theo đề án do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã nỗ lực vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa không ngừng nâng cáp hệ thống lưới điện hiện đại cho Thành phố.

Đề án "Thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2025" đặt ra mục tiêu xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến năm 2025, thành phố Đà Lạt cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại của Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, yếu tố tiên quyết của việc xây dựng thành phố thông minh là bảo đảm công nghệ và kết nối internet. Để đạt được yếu tố này không thể không nói đến vai tròn then chốt của ngành Điện. Chính vì vậy, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã có những bước chuẩn bị dài từ cơ sở hạ tầng cho đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại.

Khi có đề án xây dựng “Thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh”, Điện lực Đà Lạt đã chủ động đầu tư thực hiện các công trình tự động hóa trong công tác vận hành lưới điện để cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục đảm bảo cho các hệ thống được vận hành liên tục. Đồng thời, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã đầu tư, cải tạo, ngầm hóa, tự động hóa các thiết bị như đóng, cắt điện, cô lập nguồn điện, cung cấp điện đều được điều khiển từ xa.

Thành phố Đà Lạt thông thoáng, văn minh nhờ sự nỗ lực ngầm hóa lưới điện của PC Lâm Đồng

Ông Phan Dong (đường ¾, phường 3, thành phố Đà Lạt) chia sẻ: “5 năm nhìn lại Đà Lạt, phải khẳng định ngành Điện đã có những bước chuyển mình đáng kể, đường phố không còn chằng chịt dây điện, hệ thống điện cáp ngầm đã thổi hồn cho thành phố này thêm tươm tất, xinh đẹp”.

Có thể thấy, điện là một phần quan trọng của thành phố thông minh khi liên quan trực tiếp đến 2 lĩnh vực là giao thông thông minh và môi trường thông minh. Việc xây dựng, vận hành thành phố thông minh đòi hỏi lượng điện tiêu thụ rất lớn, do đó điện trở thành nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đề án thành phố thông minh của tỉnh Lâm Đồng. 


  • 07/11/2023 02:12
  • Thiên Phương
  • 3054