PC Hải Dương ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong quản lý vận hành lưới điện 110kV

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; trong đó việc áp dụng công nghệ số vào công tác quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp 110kV đã nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động.

Hiện nay, PC Hải Dương đang quản lý vận hành vận hành hơn 400km đường dây 110kV và 15 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng gần 1.900MVA. Trong đó, cả 15 trạm đã chuyển sang chế độ không người trực; các cơ sở dữ liệu quản lý kỹ thuật được đồng bộ trên phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS), bản đồ sét… 

Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Hải Dương được quản lý, vận hành từ Trung tâm Điều khiển xa của PC Hải Dương

PC Hải Dương cũng đã ứng dụng các thiết bị kỹ thuật số như camera ảnh nhiệt, flycam, máy đo phóng điện cục bộ (PD) để theo dõi tình trạng của thiết bị, qua đó kiểm soát được "sức khỏe" lưới điện 110kV, đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiết kiệm chi phí.

Công ty cũng thực hiện chấm điểm CHI (chỉ số sức khỏe lưới điện) đối với các thiết bị chính tại 100% trạm biến áp 110kV đang quản lý vận hành; thực hiện sửa chữa bảo dưỡng theo CBM (sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị) và đánh giá các hạng mục chính (chuỗi cách điện, nhiệt độ tiếp xúc, điện trở tiếp đất) đối với 22/41 đường dây 110kV.

Thời gian tới, PC Hải Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành nhằm phát huy hiệu quả của công tác chuyển đổi số theo định hướng của Tập đoàn điện lực Việt Nam nói chung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng.


  • 23/09/2022 02:24
  • Nghi Viên
  • 4929