PC Gia Lai tạo điều kiện đấu nối dự án điện mặt trời mái nhà

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, cùng với đó là nhu cầu đấu nối lên lưới điện, nhất là từ khi có Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Quý - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai).

Phóng viên: Tới thời điểm này, PC Gia Lai đã triển khai những hoạt động nào để khuyến khích doanh nghiệp và hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, thưa ông?

Ông Võ Ngọc Quý 

Ông Võ Ngọc Quý: Gia Lai có tiềm năng rất lớn về nguồn điện năng lượng mặt trời. Đây chính là điều kiện để các doanh nghiệp cũng như hộ gia đình triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, một phần sử dụng cho gia đình, phần khác có thể kinh doanh bằng cách bán lại cho ngành Điện.

Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo phân cấp, PC Gia Lai chỉ trực tiếp thỏa thuận điểm đấu nối và giải pháp kỹ thuật của các dự án điện mặt trời mái nhà với công suất dưới 1 MWp. Không chỉ bây giờ mà ngay từ khi có Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, PC Gia Lai đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà. PC Gia Lai đã tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư từ công tác tư vấn, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện, lắp đặt công tơ 2 chiều, tính toán giao nhận điện năng.

Phóng viên: Các doanh nghiệp và hộ gia đình đang có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà rất lớn. Theo ông, nên lắp đặt hệ thống có công suất bao nhiêu và PC Gia Lai có những hỗ trợ gì đối với doanh nghiệp, cá nhân?

Ông Võ Ngọc Qúy: Công suất hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, kinh doanh của mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp và diện tích mái nhà hiện có. Thông thường, đối với hộ gia đình nhỏ, công ty nhỏ có thể đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đến 10 kWp để sử dụng.

Để khuyến khích khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà, ngành Điện đã áp dụng cơ chế chung. Theo đó, khách hàng được lắp đặt miễn phí công tơ 2 chiều, cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt nếu hệ thống pin mặt trời đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đấu nối lưới điện hiện hữu theo quy định. Ngoài ra, PC Gia Lai thường xuyên kiểm tra, tư vấn, khuyến cáo khách hàng đã lắp pin mặt trời mái nhà nhưng chưa đăng ký thỏa thuận đấu nối, chưa thỏa thuận lắp công tơ 2 chiều nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Công nhân Điện lực Phú Thiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho khách hàng - Ảnh: baogialai.com.vn

Phóng viên: PC Gia Lai đã đấu nối được bao nhiêu dự án điện mặt trời mái nhà, thưa ông?

Ông Võ Ngọc Quý: Trong năm 2019, PC Gia Lai đã vận động đấu nối được 12,336MWp điện mặt trời mái nhà, vượt kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao (7,5MWp). Năm 2020, EVNCPC giao kế hoạch cho PC Gia Lai là 20MWp. Dự kiến, PC Gia Lai sẽ vượt xa kế hoạch giao vì Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam đang đem lại hiệu quả thấy rõ khi số lượng đăng ký lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái ngày càng nhiều. Riêng trong tháng 4/2020, toàn tỉnh đã có hơn 300 chủ đầu tư đăng ký đầu tư dự án với tổng công suất trên 300MWp.

Toàn tỉnh đã có 319 dự án điện mặt trời mái nhà lắp đặt, đấu nối vào lưới điện hạ áp với tổng công suất 5,1MWp; 17 dự án đấu nối vào lưới điện trung áp với tổng công suất 13,7MWp. Tổng số tiền ngành Điện đã trả cho các chủ đầu tư đến thời điểm hiện tại (tính riêng các công trình đóng điện trước ngày 30/6/2019) là 8,9 tỷ đồng. Còn đối với các công trình đóng điện sau thời điểm 30/6/2019, ngành Điện đang chờ hướng dẫn của các cấp thẩm quyền.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Link gốc


  • 20/05/2020 10:00
  • Nguồn: baogialai.com.vn
  • 34830