PC Đà Nẵng được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 22/11, Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW ngày 15/9/2023 của Ban bí thư TW Đảng “Về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội TP Đà Nẵng có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động. Công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động được tăng cường và dần đi vào chiều sâu. 

Công tác vệ sinh lao động luôn được PC Đà Nẵng đặt lên hàng đầu và luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được PC Đà Nẵng triển khai đồng bộ với kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ người lao động, ngăn ngừa sự cố, tai nạn, đảm bảo cấp điện liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Đình Lành – Chủ tịch Công đoàn PC Đà Nẵng (thứ 3, từ phải sang) đại diện nhận khen thưởng

Ban lãnh đạo công ty cùng CBCNV đã nỗ lực phấn đấu và triển khai thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường đầu tư nhiều công nghệ mới, thực hiện nhiều sáng kiến nhằm phục vụ, hỗ trợ cho công tác ATVSLĐ; thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chủ động đảm bảo ATVSLĐ cho người lao động... Từ đó, điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện, CBCNV được trang bị đầy đủ trang cụ kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động cá nhân, nhiều trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề hiện đại được trang bị nhằm giảm sức lao động chân tay, tăng năng suất lao động, đảm bảo chế độ, thu nhập cho người lao động.

Trong giai đoạn 2012 - 2023, PC Đà Nẵng không để xảy ra các tai nạn lao động chết người, sự cố môi trường, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp trong CBCNV giảm, không có bệnh nghề nghiệp phát sinh mới.

Với những kết quả đạt được, PC Đà Nẵng đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng thành tích xuất sắc “Về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Qua đó cũng tạo động lực cho PC Đà Nẵng nỗ lực đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


  • 24/11/2023 09:49
  • Yên Bình
  • 2344