PC Bình Dương nhận Bằng khen của Bộ Công an

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTPTNXH) và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (Ban chỉ đạo 138) đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho PC Bình Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Lễ trao Bằng khen được thực hiện tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo 138, ngày 7/4 tại Bình Dương.

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhận bằng khen của Ban chỉ đạo 138 - Ảnh: Minh Duy.

Năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Bình Dương gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Bình Dương.

Tại các Điện lực trực thuộc Công ty cũng đã làm tốt công tác phối hợp cùng lực lượng Công an các địa phương kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản lưới điện và đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Với những thành tích này, tập thể CBCNV PC Bình Dương đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, theo Quyết định số 689/QĐ-BCA ngày 29/01/2021.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

 


  • 14/04/2021 10:20
  • Minh Duy
  • 3020