PC Bắc Giang: 1.300 tỷ đồng nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn

Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) cho biết, từ năm 2009 đến nay, Công ty đã đầu tư 1.300 tỷ đồng thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng điện năng khu vực nông thôn sau tiếp nhận.

Trong đó, riêng quý I/2017, PC Bắc Giang triển khai 17 dự án chống quá tải với tổng vốn đầu tư trên 77 tỷ đồng. Năm 2016, đơn vị cũng thực hiện 65 dự án, tổng vốn đầu tư trên 420 tỷ đồng. Nhờ đó, chất lượng điện năng khu vực nông thôn ở Bắc Giang không ngừng được cải thiện.

Tính đến cuối năm 2016, PC Bắc Giang đã hoàn thành chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn các xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn 2 (RE2) theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tập trung các nguồn lực đầu tư, nâng cấp.

Năm 2016, nhiều công trình trạm 110 kV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đóng điện như: TBA 110 kV Sông Cầu cung cấp điện cho các xã khu vực hạ huyện Hiệp Hòa, đồng thời đảm bảo sẵn sàng nguồn điện đáp ứng nhu cầu cho khu công nghiệp Hòa Phú; TBA 110 kV Vân Trung cấp điện cho toàn bộ khu công nghiệp Vân Trung và hỗ trợ cấp điện cho các khu công nghiệp Đình Trám, Song Khê... 


  • 24/05/2017 03:46
  • Hồng Hoa