Ông Phạm Văn Thuận được bầu vào Hội đồng quản trị EVNGENCO 2

Ngày 9/9, tại thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO 2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận tham gia Hội đồng quản trị EVNGENCO 2, nhiệm kỳ 2021-2025.

Tham dự đại hội có ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tập đoàn.

Về phía EVNGENCO 2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO 2, cùng lãnh đạo các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại các đơn vị. 

Đại hội còn có sự tham dự của 28 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.122.167 cổ phần, chiếm 99,956% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng về bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận – nguyên Trưởng ban Quản lý đầu tư EVN - vào Hội đồng quản trị EVNGENCO 2. Kết quả, 100% cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.122.167 cổ phần tán thành bầu bổ sung ông Phạm Văn Thuận trở thành Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Thuận

Ông Phạm Văn Thuận sinh năm 1958, là kỹ sư xây dựng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông có nhiều kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho ngành Điện Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO 2 – ông Trần Phú Thái chúc mừng ông Phạm Văn Thuận đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tín nhiệm bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Trần Phú Thái tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác quản lý trong ngành Điện, ông Thuận sẽ góp phần cùng HĐQT, Ban điều hành đưa EVNGENCO 2 ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị EVNGENCO 2 tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Thuận

8 tháng năm 2022, EVNGENCO 2 đã đóng góp vào hệ thống điện quốc gia 10,83 tỷ kWh, đạt 68,19% kế hoạch năm, tăng 10,64% so với cùng kỳ 2021. Trong các tháng cao điểm cuối năm, EVNGENCO 2 tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao; chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy điện và an toàn vùng hạ du.


  • 10/09/2022 12:01
  • Minh Lương
  • 5247