Nước về hồ Hòa Bình giảm, Thủy điện Sơn La phát điện trở lại

Mực nước hồ Hòa Bình đã trong giới hạn cho phép, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La cho phát điện trở lại các tổ máy của thủy điện này.

Thủy điện Sơn La được phát điện trở lại vào sáng ngày 12/10 - Ảnh: X.Tiến

Theo Công điện số 79/CĐ-TW hồi 7h ngày 12/10, hiện mực nước hồ Hòa Bình đã trong giới hạn cho phép và tiếp tục giảm. (Chi tiết Công điện trong file đính kèm).

Lúc 7h sáng nay, mực nước thượng lưu ở cao trình 115,52 m; lưu lượng đến hồ 3.680 m3/s, tổng lưu lượng xả 9.330 m3/s (gồm lưu lượng qua 4 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Cùng với chỉ đạo phát điện trở lại các tổ máy của Thủy điện Sơn La, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu Công ty tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, ngày 11/10, theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủy điện Sơn La đã dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du. 

 

Congdien79ngay12_10_2017.pdf