Những giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

Với mục tiêu xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trở thành tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới, EVNNPT đã lập kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, ứng dụng các thành tựu KHCN của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực truyền tải điện.

Chọn con người làm trung tâm

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết, để chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực truyền tải, EVNNPT đã tập trung vào các giải pháp cụ thể như: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, xây dựng văn hóa về chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện... Để đảm bảo thành công, phải lấy yếu tố con người làm trung tâm, phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức.

Ngay từ năm 2019, EVNNPT đã đẩy mạnh việc phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, CMCN 4.0 và nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) đến các cấp lãnh đạo và CBCNV. Chuyển đổi nhận thức, hình thành văn hóa chấp nhận cái mới; đồng thời thống nhất nhận thức về chủ trương, chính sách, sự cần thiết cũng như  hiện trạng, kết quả bước đầu và mục tiêu lâu dài của chuyển đổi số trong EVNNPT.

Về nâng cao nhận thức, EVNNPT đã tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán bộ quản lý EVNNPT và các đơn vị trực thuộc; quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của EVN, EVNNPT về chuyển đổi số; các thói quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số. Thực hiện đào tạo qua e-Learning kết hợp cuộc thi online để phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin đến toàn bộ CBCNV.

“Chuyển đổi số tại EVNNPT là thực hiện đồng thời chuyển đổi về nhận thức, nhân lực số, quy trình nghiệp vụ số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số. Để tạo điều kiện cho chuyển đổi số, EVNNPT đã từng bước rà soát và hiệu chỉnh quy trình nghiệp vụ cho phép tin học hóa, giảm báo cáo và hồ sơ giấy. Ban hành các quy chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền tải điện”, ông Nguyễn Tuấn Tùng cho biết.

Đặc biệt, với quan điểm lấy con người là trung tâm, EVNNPT đẩy mạnh công tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBCNV song hành với kỹ năng đảm bảo ATTT cho cán bộ CNTT.

Ngay từ năm 2020, EVNNPT đã hoàn thành xây dựng khung năng lực CNTT trong kỷ nguyên số và năm 2021, sẽ tiến hành đào tạo và đánh giá (qua hệ thống e-Learning) chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản Quy định tại khoản 1, điều 2, Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho CBCNV; đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kỹ năng cho cán bộ theo vị trí chức danh về CNTT, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng CNTT và nâng cao năng lực chuyên môn về ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT (năm 2020 hoàn thành đào tạo kỹ năng ứng cứu sự cố, năm 2021 sẽ hoàn thành đào tạo kỹ năng đánh giá an toàn hệ thống thông tin).

EVNNPT tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành

Ứng dụng công nghệ gắn với an toàn thông tin

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết thêm, EVNNPT đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trong đó, ưu tiêu ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động quản lý kỹ thuật. EVNNPT đã đăng ký nhiều đề tài nghiên cứu về ứng dụng công nghệ kỹ thuật số như: giám sát đường dây bằng thiết bị không người lái, quản lý việc kiểm tra đường dây, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh, và hệ chuyên gia trong xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu tri thức, sử dụng robot giám sát ghi thông số vận hành TBA.

Mặt khác, để chuẩn bị cho các bài toán phân tích, trợ giúp việc ra quyết định, hướng đến một lưới điện thông minh hơn, EVNNPT đã đẩy mạnh việc chuẩn hóa dữ liệu truyền tải điện, xây dựng chuẩn dữ liệu tham chiếu truyền tải điện dựa trên mô hình CIM (IEC-61968, IEC-61970), đẩy mạnh việc nhập dữ liệu lên PMIS/MDMS, số hóa hồ sơ kỹ thuật và xây dựng thư viện điện tử, định hướng thiết bị là trung tâm, xây dựng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Quản lý tập trung dữ liệu tại Kho dữ liệu dùng chung dựa trên mô hình CIM.

EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ quản lý công tác kiểm tra đường dây, kiểm tra TBA, thí nghiệm... Xây dựng ứng dụng tính toán chỉ số sức khỏe của thiết bị. Tích hợp dữ liệu đánh giá chỉ số sức khỏe với các ứng dụng lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng.

Song song với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật, EVNNPT cũng tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài sản, quản trị doanh nghiệp, an toàn, bảo vệ lưới điện, quản lý nguồn nhân lực… Việc quản lý tài sản đặc biệt là quản lý vật tư, thiết bị sẽ được tập trung thực hiện trong năm 2021. Tất cả các loại vật tư sẽ được số hóa, theo dõi trên phần mềm để khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Trong công việc điều hành, giải pháp về văn phòng số sẽ được nghiên cứu triển khai trong năm 2021, đảm bảo tính linh hoạt trong các cuộc họp tại bất kỳ đâu, hỗ trợ tối đa lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; ứng dụng các công nghệ tự động chuyển giọng nói thành văn bản. 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2022 của EVNNPT là hoàn thành việc số hóa hồ sơ và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý an toàn; bảo vệ đường dây/TBA/phương án an ninh trận tự; đẩy mạnh công tác nhập dữ liệu lên các hệ thống thông tin quản lý (IMIS, ERP, HRMS,…); bổ sung thêm các tính năng quản lý lao động, quản lý chuyên gia cho phần mềm HRMS. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường, thực tế ảo trong đào tạo huấn luyện; Công nghệ thị giác máy tính trong việc hỗ trợ theo dõi ra/vào TBA/phòng điều khiển TBA/B0x theo ca/kíp công tác tại các PTC.

Để đảm bảo chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, EVNNPT cũng triển khai giải pháp xây dựng nền tảng số, trong đó, đẩy mạnh việc chuẩn hóa cơ cấu tổ chức trong EVNNPT. Năm 2021, EVNNPT sẽ xây dựng khung kiến trúc doanh nghiệp EVNNPT và các mô hình tham chiếu (mô hình ứng dụng, cơ sở dữ liệu để kết nối các hệ thống với nhau). Hoàn thành xây dựng chuẩn cơ sở dữ liệu hệ thống truyền tải điện và kho dữ liệu dựa trên mô hình CIM.

Nâng cấp băng thông mạng WAN lõi EVNNPT đạt băng thông tối thiểu 100Mbps. Nâng cấp mạng WAN các PTC đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số về hiệu năng và bảo mật; hoàn thành hệ thống giám sát an toàn thông tin EVNNPT, kết nối chia sẻ sự kiện an toàn thông tin với trung tâm giám sát an toàn thông tin của EVN. Triển khai mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin bao gồm: lực lượng tại chỗ; giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin. 


  • 14/04/2021 09:16
  • Theo Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1308