Những "bông hồng" ngành Điện có nhiều sáng kiến

Chỉ chiếm khoảng 20% tổng số cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng lực lượng lao động nữ đã và đang khẳng định vai trò trong mọi hoạt động của Tập đoàn. Nhiều chị em đã không ngừng lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị. Dưới đây là 3 “bông hồng” tiêu biểu, trong rất nhiều nữ cán bộ, công nhân viên có nhiều sáng kiến của EVN.

 

 

 


  • 08/03/2022 07:47
  • Nguồn EVNEIC
  • 3582