Nhiệt điện Quảng Ninh đặt mục tiêu sản xuất gần 7,9 tỷ kWh năm 2020

Đây là một trong những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của công ty diễn sáng 10/1, tại Quảng Ninh.

Lần lượt từ trái sang phải: Ông Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh; ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1; ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh; ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc công ty cho biết, năm 2019 là năm mà công ty đạt được kết quả SXKD nổi bật nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh khó khăn chung về tình hình thuỷ văn, cũng như nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã sản xuất được 7,58 tỷ kWh (bằng 98,1% so với kế hoạch năm), qua đó đóng góp cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho đất nước. 

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh cũng đã vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy, đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường. 

Trong năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh đã chủ động thực hiện tốt công tác lập phương thức, chào giá trên thị trường điện và tuân thủ lệnh của các cấp Điều độ. Công tác xác nhận và hoàn thiện hồ sơ thanh toán cũng luôn được đảm bảo thực hiện đúng quy định của thị trường điện.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Nguyễn Hữu Thịnh phát biểu tại hội nghị

Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) - ông Nguyễn Hữu Thịnh yêu cầu Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh trong năm 2020 cần chủ động nâng cao độ khả dụng của các tổ máy, sẵn sàng trước những yêu cầu huy động cao của hệ thống. Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác vận hành như: Số lần sự cố, suất tiêu hao than, suất tiêu hao nhiệt cao,..., cần được khẩn trương khắc phục. Đồng thời, công ty cần chủ động về nhiên liệu than cho phát điện, đảm bảo có dự phòng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, công ty cần thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đối với công tác quyết toán hoàn thành các dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thành quả của CMCN 4.0 để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động,...

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc EVNGENCO1, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, toàn thể CBCNV Công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao năm 2020.


  • 10/01/2020 09:39
  • Trương Hưng
  • 8118