Nhiệt điện Hải Phòng: Thu lợi hàng chục tỷ đồng nhờ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Nhờ phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong 5 năm qua Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Phát huy phong trào thi đua lao động

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và là chủ đầu tư của 2 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 với tổng công suất 1.200 MW. Trung bình mỗi năm Nhiệt điện Hải Phòng sản xuất ra khoảng 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia.

Với sứ mệnh “Đảm bảo sản xuất điện ổn định, bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả công suất thiết kế góp phần quan trọng vào sự phát triển của Tp. Hải Phòng và của đất nước”, thời gian qua Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng đã không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải tạo, nâng cấp thiết bị đảm bảo cho các tổ máy hoạt động ổn định. Đồng thời công ty cũng chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực quản lý và tay nghề của người lao động

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết: “hàng năm Công ty đều phát động các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm hợp lý hoá sản xuất. Qua đó, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính riêng giai đoạn 2017 – 2021, công tác sáng kiến của Công ty được phát huy hiệu quả, tổng giá trị làm lợi là 65,5 tỷ đồng, tiền khen thưởng các cá nhân là 4,6 tỷ đồng.”.

“Theo ước tính, mỗi năm Nhiệt điện Hải Phòng đưa vào ứng dụng từ 8-10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó góp phần không nhỏ là các giải pháp liên quan đến điều khiển hệ thống và tự động hóa các quá trình công nghệ”, ông Dương Sơn Bá chia sẻ.

Để khuyến khích người lao động tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Công ty đã tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành mới nhiều quy chế, quy định quản lý nội bộ như Quy định về công tác lao động và tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế về công tác quản lý tài chính, Quy chế dân chủ,… nhằm thể chế hóa các hoạt động của Công ty và qua đó nâng cao được hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

“Đặc biệt là công tác quản lý sử dụng lao động và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động cùng với các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã được công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, qua đó đã nâng cao hiệu quả và năng suất lao động”, ông Bá cho biết thêm.

Song song với việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm và coi đó là yếu tố cốt lõi để duy trì và phát triển ngày càng lớn mạnh. Các chính sách tìm kiếm, tuyển dụng và sử dụng tài năng được thực hiện khách quan thông qua thi tuyển. Công ty trực tiếp tuyển dụng, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn.

Với các nội dung và hình thức đào tạo như: mở lớp huấn luyện tại chỗ, cử cán bộ tham gia các lớp nghiệp vụ, đào tạo… chính sách cơ cấu nhân lực kế cân cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu trong các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Tính riêng giai đoạn 2017 – 2021, Công ty đã chi trên 15 tỷ đồng để tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động trong Công ty.

Các sáng kiến cải tiến đã giúp Công ty thu lợi hàng chục tỷ đồng

Thu lợi hàng chục tỷ đồng nhờ các sáng kiến, cải tiến

Chỉ tính riêng giai đoạn 2017-2022, hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đưa vào ứng dụng trong sản xuất. Các sáng kiến này đã phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp với số tiền lên đến 65,5 tỷ đồng.

Đơn cử như sáng kiến “Khắc phục hiện tượng suy giảm hiệu suất Lò hơi số 3”, giá trị làm lợi là 18.415.686.000 đồng, tiền thưởng sáng kiến là 847.121.000 đồng; Sáng kiến “Khắc phục hiện tượng tríp lò do dao động buồng lửa”, giá trị làm lợi là 4.500.000.000 đồng, tiền thưởng sáng kiến là 273.425.000 đồng; Sáng kiến “Giải pháp nâng cao năng suất làm việc cho hệ thống khử khoáng HP1”, giá trị làm lợi là 1.370.747.000 đồng, tiền thưởng sáng kiến là 68.537.000 đồng; Sáng kiến “Giải pháp đo nhiệt độ rotor turbine trung áp khối 3”, giá trị làm lợi là 1.205.470.000 đồng, tiền thưởng sáng kiến là 76.547.000 đồng; Sáng kiến “Thiết kế cửa người chui trên đỉnh trường lọc bụi phục vụ công tác sửa chữa”, giá trị làm lợi là 942.916.000 đồng, tiền thưởng sáng kiến là 60.000.000 đồng; Sáng kiến “Hiệu chỉnh chế độ vận hành hệ thống thổi bụi lò hơi”, giá trị làm lợi là 9.825.328.000 đồng, tiền thưởng sáng kiến là 786.026.000 đồng…

Bên cạnh những sáng kiến trong công tác vận hành sản xuất, trong công tác quản trị doanh nghiệp, đến nay Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã có trên 60 ý tưởng cải tiến được công nhận. Nhiều ý tưởng cải cách hành chính đã được đưa vào áp dụng và mang lại hiệu quả nhất định.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những năm qua, Công ty đã rà soát toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, điện phục vụ sản xuất, cắt giảm điện chiếu sáng và bảo vệ ở những nơi không cần thiết; thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact hoặc huỳnh quang có công suất thấp để giảm mức tiêu hao điện, tích cực tham gia hưởng ứng Giờ trái đất hàng năm. Đồng thời, ban hành quy định tiết kiệm điện và định kỳ kiểm tra việc thực hiện. Do đó tỷ lệ điện tự dùng của Công hàng năm đều giảm so với kế hoạch được giao.

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả trên thị trường điện, đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022 lợi nhuận của Công ty đã đạt 95% kế hoạch của cả năm 2022.

Link gốc