Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại doanh nghiệp về truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, lĩnh vực truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước gồm nội dung sắp xếp doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh22TTgCP2021.pdf


  • 04/07/2021 05:16
  • Vũ Chang
  • 6569