Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 2 từ 15h ngày 25/6/2022

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 14/CĐ-QG hồi 8h30 phút ngày 25/6/2022 điện Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy số 2 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy số 2 từ 15h ngày 25/6/2022. Ảnh Ngân Hà

Theo Công điện, hồi 08h00 ngày 25/6/2022, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,63m, lưu lượng về hồ 4.482 m3/s, lưu lượng xả 3.957 m3/s (mở 01 cửa xả đáy và phát điện), hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 2,63 m.

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 7, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ hai vào hồi 15h00 ngày 25/6/2022.

Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien14BCDPCTT2022.pdf